french bean dalat gap (g)
  • french bean dalat gap (g)

French Bean Dalat Gap (g)

Đậu tây hữu cơ Phát được trồng theo chuẩn Global GAP (tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp quốc tế) được chứng nhận tại Đà Lạt.

Khả dụng Còn hàng Mã sản phẩm f134408 Thương hiệu
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Đậu tây hữu cơ Phát được trồng theo chuẩn Global GAP (tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp quốc tế) được chứng nhận tại Đà Lạt.