st michel big caramel galette (150g)
  • st michel big caramel galette (150g)

St Michel Big Caramel Galette (150g)

Cẩn thận bánh đã chuẩn bị được sử dụng nguyên liệu chỉ xác thực. Thực hiện với các thành phần tốt nhất, không có hương vị nhân tạo, chất tạo màu, chất bảo quản, đó là một bánh quy giòn tốt.

Khả dụng Còn hàng Mã sản phẩm f122046 Thương hiệu
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Cẩn thận bánh đã chuẩn bị được sử dụng nguyên liệu chỉ xác thực. Thực hiện với các thành phần tốt nhất, không có hương vị nhân tạo, chất tạo màu, chất bảo quản, đó là một bánh quy giòn tốt.