homegrown-tomatoes-basket
  • homegrown-tomatoes-basket

Tomato Holland Dalat Gap (g)

Cà chua hữu cơ Hà Lan từ được trồng theo chuẩn Global GAP (tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp quốc tế) được chứng nhận tại Đà Lạt.

Khả dụng Còn hàng Mã sản phẩm f134401
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Cà chua hữu cơ Hà Lan từ được trồng theo chuẩn Global GAP (tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp quốc tế) được chứng nhận tại Đà Lạt.