walkers gluten free shortbread rounds (140g)
  • walkers gluten free shortbread rounds (140g)

Walkers Gluten Free Shortbread Rounds (140g)

Đây bánh quy bơ tinh không có tinh bột. Bánh mềm min, tan chảy trong miệng.

Khả dụng Còn hàng Mã sản phẩm f134960 Thương hiệu
  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Đây bánh quy bơ tinh không có tinh bột. Bánh mềm min, tan chảy trong miệng.