Tại An Nam, chúng tôi đặc biệt tin rằng thực phẩm hảo hạng thường đi kèm với những khoảnh khắc tuyệt vời. Và chúng tôi đang tìm kiếm những con người giúp truyền tải giá trị truyền thống về sự sẻ chia và chất lượng tuyệt hảo. Nếu bạn hứng thú với việc gia nhập và trải nghiệm tại An Nam, vui lòng gửi hồ sơ đến recruitment@annam-gourmet.comm