Khổ qua xanh Global GAP (g)

9.000

Mã: F134414 Danh mục: